اصل رقابت کيفيت است و ما هنوز بی رقيب هستيم, کپسول های آتش نشاني | سیستم های اعلام حریق | سیستم های اعلام نشتی گاز, فروش سیستم های اعلام حریق | شارژ و فروش انواع کپسول های آتش نشانی , تابلو با متعلقات و اتصالات آلومینیومی | سیستم های هشدار دهنده نشت گاز های کشنده

ضد آتش اصفهان

محصولات کپسول‌های آتش نشانی

کپسولهای co2

نوع  type  گازی co2 ظرفیت اسمی گاز Capacity 2,3,4,6,10,12,30 کیلوگرم نوع گاز Gas Type co2  فشار گاز  Work Pressure 125 الی 150بار فشار تست بدنه

کپسولها فوم و گاز

کپسولهای آب و گاز - فوم وگاز بدنه استیل ضدزنگ

کپسول پودر و گاز 50کیلویی تحت فشار توچال

نوع Type پودر و گاز مخلوط ظرفیت پودر Capacity 50 کیلوگرم نوع گاز Gas Type ازت با خلوص 99.9% فشار گاز Work Pressure 15 الی 17.5 بار فشار تست بدنه Test Pressure 30 الی 35 بار فشار تقریبی تحم

کپسول پودر و گاز 25 کیلویی تحت فشار توچال

نوع  type  پودر و گاز مخلوط ظرفیت پودر Capacity 25 کیلوگرم نوع گاز Gas Type ازت با خلوص %99.9  فشار گاز  Work Pressure  15 الی 17.5 بار فشار تس

کپسول پودر و گاز 12 کیلویی توچال

نوع Type پودر و گاز مخلوط ظرفیت پودر Capacity 12 کیلوگرم نوع گاز Gas Type ازت با خلوص 99.9% فشار گاز Work Pressure 15 الی 17.5 بار فشار تست بدنه Test Pressure 30 الی 35 بار فشار تقریبی تحم

کپسول پودر و گاز 9 کیلویی توچال

نوع Type پودر و گاز مخلوط ظرفیت پودر Capacity 9 کیلوگرم نوع گاز Gas Type ازت با خلوص 99.9% فشار گاز Work Pressure 15 الی 17.5 بار فشار تست بدنه Test Pressure 30 الی 35 بار فشار تقریبی تحمل

کپسول پودر و گاز 6 کیلویی توچال

نوع  type  پودر و گاز مخلوط ظرفیت پودر Capacity 6 کیلوگرم نوع گاز Gas Type ازت با خلوص %99.9  فشار گاز  Work Pressure 15 الی 17.5 بار فشار تست بدنه

کپسول پودر و گاز 4 کیلویی توچال

نوع  type  پودر و گاز مخلوط ظرفیت پودر Capacity 4 کیلوگرم نوع گاز Gas Type ازت با خلوص %99.9  فشار گاز  Work Pressure 15 الی 17.5 بار فشار تست بدنه

کپسول پودر و گاز 3 کیلویی توچال

نوع Type پودر و گاز مخلوط ظرفیت پودر Capacity 3 کیلوگرم نوع گاز Gas Type ازت با خلوص 99.9% فشار گاز Work Pressure 15 الی 17.5 بار فشار تست بدنه Test Pressure 30 الی 35 بار فشار تقریبی تحمل