اصل رقابت کيفيت است و ما هنوز بی رقيب هستيم, کپسول های آتش نشاني | سیستم های اعلام حریق | سیستم های اعلام نشتی گاز, فروش سیستم های اعلام حریق | شارژ و فروش انواع کپسول های آتش نشانی , تابلو با متعلقات و اتصالات آلومینیومی | سیستم های هشدار دهنده نشت گاز های کشنده

ضد آتش اصفهان

محصولات کپسول‌های آتش نشانی

کپسول پودر و گاز 2 کیلویی توچال

نوع Type پودر و گاز مخلوط ظرفیت پودر Capacity 2 کیلوگرم نوع گاز Gas Type ازت با خلوص 99.9% فشار گاز Work Pressure 16 الی 17.5 بار فشار تست بدنه Test Pressure 32 الی 35 بار فشار تقریبی تحمل

کپسول پودر و گاز 1 کیلویی توچال

      نوع  type  پودر و گاز مخلوط ظرفیت پودر Capacity 1 کیلوگرم نوع گاز Gas Type ازت با خلوص %99.9  فشار گاز  Work Pressure  16 الی